รายการ สินค้าไม่รับส่งออก, สินค้าต้องกำกัด, สินค้าอันตราย

รายการ สินค้าไม่รับส่งออก, สินค้าต้องกำกัด, สินค้าอันตราย บริการขนส่งระหว่างประเทศ

 

หมวดที่ 1

ประเภทสินค้าที่ไม่รับส่งออก

สินค้าต้องห้าม หมายถึง สินค้าใด ๆ ที่นำเข้าหรือส่งออกซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้หรือใด ๆ

กฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่แต่ไม่รวมถึงสินค้าดังกล่าวตามเงื่อนไข โดยสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกได้ปฏิบัติตาม;

 1. สัตว์ (รวมทั้งแมลง ไข่ฟัก)
 2. ทองคำแท่ง
 3. สินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 4. เงิน/สกุลเงิน
 5. สินค้าอันตราย วัตถุอันตรายหรือวัตถุที่ติดไฟได้
 6. ยาเสพติดและยาเสพติด (ผิดกฎหมาย)
 7. อาวุธปืน อาวุธยุทโธปกรณ์ (รวมทั้งแบบจำลอง)
 1. ซากศพมนุษย์ (รวมถึงขี้เถ้า)
 2. สิ่งของที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้
 3. สิ่งของมึคม เช่น มีด
 4. Negotiable instruments in Bearer Form
 5. ภาพอนาจาร
 6. รายการใด ๆ การขนส่งที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือรัฐของรัฐบาลกลางใด ๆ รัฐบาลของรัฐหรือ ท้องถิ่นไปยังหรือโดยทางที่จะขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

 

หมวดที่ 2

ประเภทสินค้าต้องกำกัด

สินค้าที่ถูกจำกัดคือสิ่งของที่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้เฉพาะเมื่อได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร

และสรรพสามิตหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว

 1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์ ไวน์ สุรา)
 2. ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืช และพืช (เช่น หนังสัตว์ ฝ้าย เมล็ดพืช ชา)
 3. โบราณวัตถุหรือวิจิตรศิลป์หรือผลงานศิลปะ
 4. ของสะสมและ/หรือของหายาก (รายการใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่าที่ซื้อครั้งแรกหรือที่หาไม่ได้ทั่วไป)
 5. ยาและเวชภัณฑ์
 6. ลอตเตอรี่ต่างประเทศ (รวมทั้งหนังสือเวียน)
 7. ขน/งาช้าง/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
 8. อุตสาหกรรมเพชร/คาร์บอน
 9. ตัวอย่างทางการแพทย์
 10. นมผง
 11. ตราสารที่ต่อรองได้ในรูปแบบไม่มีผู้ถือ
 12. ของเน่าเสียง่าย (เช่น ดอกไม้ อาหาร สิ่งของที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ หรือการจัดการพิเศษ)
 13. โลหะมีค่าและหิน (รวมถึงเครื่องประดับ)
 14. สิ่งพิมพ์ (บางประเภทอาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย)
 15. ดิน,ทราย
 16. ยาสูบ
 17. นาฬิกา เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย ที่มีราคาสูง

 

หมวดที่ 3

ประเภทสินค้าอันตราย / Dangerous Goods

สินค้าอันตรายคือสารที่เมื่อขนส่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

สินค้าอันตรายบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง แม้ในขณะที่ไม่ได้ถูกขนส่งนั้นเรียกว่าวัสดุอันตราย

*หากต้องการส่งสินค้าประเภทสินค้าอันตราย สามารถสอบถามกับพนักงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล

 1. ละอองลอยใดๆ รวมถึง: สเปรย์ฉีดผมและยาดับกลิ่น
 2. เครื่องเติมลมและโมดูลถุงลมนิรภัยหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
 3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ > 24% โดยปริมาตร
 4. แบตเตอรี่ที่จัดว่าเป็นอันตราย เช่น แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด/อัลคาไลน์ที่หกแบบเปียก/ไม่รั่วไหลได้
 5. แบตเตอรี่/เซลล์ รวมถึง: ลิเธียมไอออน/พอลิเมอร์/โลหะ – เพียงอย่างเดียวและในหรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 6. คาร์บอนไดออกไซด์ ของแข็ง (Dry Ice)
 7. สารกัดกร่อน เช่น กรด สีและสีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำยาขจัดสนิม
 8. ของเสียด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำมันเครื่องใช้แล้วและแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหรือเสียหาย
 9. วัตถุระเบิดหรือกระสุนปืน เช่น ดอกไม้ไฟ พลุ และดอกไม้ไฟ
 10. ของเหลวไวไฟ เช่น อะซิโตน ของเหลวเบา สีตัวทำละลาย
 11. ของแข็งไวไฟ ได้แก่ แมกนีเซียมและโพแทสเซียม
 12. ก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไวไฟ ไม่ติดไฟ ก๊าซอัด และก๊าซพิษ เช่น เครื่องดับเพลิงและถังน้ำ
 13. สารติดเชื้อและ/หรือสารชีวภาพที่คาดว่าจะมีเชื้อโรคหรือสารอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต พรีออน
 14. ไม้ขีดไฟ ไฟแช็คหรือไฟแช็คแบบเติม รวมถึง: ไฟแช็กที่บรรจุน้ำมันเบนซินและไฟแช็คบิวเทน
 15. วัสดุออกซิไดซ์หรือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ เช่น ยาฆ่าเชื้อและสีย้อมผม
 16. สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดวัชพืชที่เป็นพิษ และยาฆ่าแมลง หรือสารพิษที่เป็นพิษ

รายการสินค้า ไม่รับส่ง, สินค้าถูกจำกัดการชดเชย,สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ บริการขนส่งภายในประเทศ

 

หมวดที่ 1

รายการสินค้าไม่รับส่ง

รายการสินค้าไม่รับส่ง คือ สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากมีข้อกำหนด หรือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีรายการดังนี้

 1. สินค้าที่ บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
 2. อาวุธทุกชนิด เช่น ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อ ยุทธภัณฑ์ เป็นต้น
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม เช่น สื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ

และหมายความรวมถึงวัตถุลามกอนาจาร เป็นต้น

 1. วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น วัสดุติดไฟ ดินปืน ประทัด ของเหลวไวไฟ แก๊ส ของแข็ง น้ำมันเครื่อง น้ำมันแลคเกอร์

แบตเตอรี่ ไฟแช็ก ถังแก๊ส ฟอสฟอรัส กำมะถัน ไม้ขีดไฟ กระป๋องฉีดพ้นหรือกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

 1. สารชีวเคมีเช่นกรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก ตัวทำละลายอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สารเคมีอันตราย เป็นต้น

 1. ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี เช่นยูเรเนียมโคบอลต์ เรเดียม พลูโทเนียม เป็นต้น
 2. สารเคมีที่มีพิษสูงเช่น แทลเลียม ไซยาไนด์ สารหนู เป็นต้น
 3. ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น ฝิ่น (รวมถึงต้นฝิ่น ดอกฝิ่นและใบฝิ่น) มอร์ฟีน โคเคน เฮโรอีน กัญชา

ยาบ้า สารอีเฟดรีน เป็นต้น

 1. ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ เช่น สารแอนแทรกซ์ เชื้อโรคอันตราย

รวมถึงของเสียทางการแพทย์ เป็นต้น

 1. สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์ เช่นเนื้อเยื่อ อวัยวะมนุษย์ เป็นต้น
 2. สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศเช่น เอกสารลับทางราชการ สินค้าลักลอบนำเข้า

จากต่างประเทศ  เช่น สินค้าผิดกฎหมาย ลักลอบหนีภาษี หลีกเลี่ยงภาษี สำแดงเท็จ รวมถึงสินค้าต้องห้ามและต้องจำกัด

 1. เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน

ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร เอกสารสัญญา พินัยกรรม และฉโนดที่ดิน เป็นต้น

 1. เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล(เงินสด) เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตและใบจำนำ

สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน เป็นต้น

 1. สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้

เช่น ไข่มุก อัญมณี วัสดุโลหะล้ำค่า เครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป งานศิลปะ ภาพวาดและโบราณวัตถุ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ

วัตถุมงคล-พระเครื่อง เครื่องประดับเงิน เป็นต้น รวมถึงสิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

 1. อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์ รวมถึงตัวอย่างสัตว์และพืช เช่น ตัวอย่างวิจัย ตัวอย่างเลือด

ตัวอย่างปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ เป็นต้น

 

หมวดที่ 2

Restricted list / รายการสินค้าที่ถูกจำกัดการชดเชย

สินค้าที่ถูกจำกัดการชดเชยคือ หากสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมลูกค้าสามารถทำการส่งได้ แต่หากสินค้านั้นเสียหาย หมดอายุ

หรือเน่าเปื่อย ทาง บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด จะไม่รับผิดชอบกรณีเสียหาย แต่ในกรณีสินค้าสูญหายนั้นสามารถ

ดำเนินการชดเชยได้ มีรายการ ดังนี้

 1. สินค้าที่ทำจากวัสดุเปราะบาง เช่น กระจก ขวดแก้ว จาน โคมไฟติดผนัง เครื่องเคลือบดินเผา หรือเซรามิก ชุดไฟรถหน้า-ท้าย

หลอดไฟ สินค้าที่มีส่วนประกอบจากพลาสติก หรือสินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะรูปทรงพิเศษ เป็นต้น

 1. สินค้าประเภทเปราะบาง เช่น โทรทัศน์ เครื่องครัว เครื่องฉาย โคมไฟ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก นาฬิกาแขวน เป็นต้น
 2. สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่นกีตาร์ กล่อง อิเล็กโทน เป็นต้น
 3. สินค้าประเภทอาหารทุกชนิด ขนม อาหารแห้ง อาหารปรุงสุก หรืออาหารที่มีอายุการเก็บน้อยกว่า 5 วัน

รวมถึงอาหารที่ไม่สามารถระบุวันหมดอายุได้ จำเป็นต้องบรรจุสินค้าเหล่านี้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

 1. สินค้าประเภทของเหลวทุกชนิดเช่น เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น
 2. ผักสดต่างๆ ผลไม้ต่างๆ

 

หมวดที่ 3

Unable to compensated list / รายการสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้

สินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ คือ สินค้าที่สามารถจัดส่งได้แต่ นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จะไม่รับผิดชอบหากสินค้าดังต่อไปนี้

เกิดเสียหายหรือสูญหาย มีรายการดังนี้

 1. พืช ดอกไม้ ต้นไม้ เป็นต้น
 2. ประเภทใบเสร็จต่างๆ บิลค่าสินค้า ใบเสร็จค่าสินค้าและบริการต่างๆ คูปองส่วนลด ตั๋วคอนเสิร์ต บัตรงานกิจกรรมต่างๆ
 3. สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้ว (สินค้ามือสอง)
 4. สินค้าประเภทอาหารสด หรืออาหารประเภทเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสด อาหารสด เป็นต้น