เกี่ยวกับเรา

นามยงกรุ๊ป มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และขนส่งมาอย่างยาวนานในประเทศไทย เริ่มต้นจากการเป็นมีเรือและรถของตนเอง หลังจากนั้นได้ขยายธุรกิจโดยการต่อยอดธุรกิจเดิม เช่น การเป็นตัวแทนสายเรือ ตัวแทนขนส่งสินค้า การบริหารจัดการการขนส่ง การบริหารจัดการลานตู้คอนเทรนเนอร์ และยังรวมไปถึงท่าเรือเฉพาะสำหรับรถยนต์ โดยทุกธุรกิจจะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทุกบริการของเราบริการ บริหาร และ เป็นเจ้าของโดยคนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

 

เราเห็นโอกาสที่จะพัฒนาและต่อยอดธุรกิจการขนส่งสำหรับอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของประเทศเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

 

บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด มีความประสงค์จะต่อยอดธุรกิจของเราในแนวทางของคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนความสามารถของเราสู่การแข่งขันระดับสากล