ติดตามสถานะ

กรณีติดตามมากกว่า 1 รายการ กรุณาใส่ , (Comma) คั่นหมายเลขพัสดุ
[ตัวอย่าง : NYX111111AA11111S,NYX222222AA22222S] สามารถใส่สูงสุดได้ 10 รายการ