บริหารและจัดการออเดอร์โดยนามยง ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ ระบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ [email protected] หรือโทร +6694-4981414

FULFILLMENT BY NAMYONG
Warehouse fulfilment and distribution solution
Near BKK AIRPORT.
SUPPORT GENERAL / E-COMMERCE CARGO. SUPPORT HIGH VALUE/TEMPERATURE CONTROL
TECHNOLOGICAL INNOVATION SYSTEM.
OPERATED by WMS/TMS/OMS SYSTEM.
Previous slide
Next slide

OUR SERVICE

บริการของเรา

OUR SERVICE - บริการของเรา

บริการพื้นที่เช่าและจัดเก็บ (Storage)

บริหารและจัดการออเดอร์ (Order Fufillment)

 บริการจัดการสินค้าย้อนกลับ (Return Logistics)

บริการกระจายสินค้า (Distribution Centre)

บริการขนส่งระยะสุดท้าย (Last Mile Delivery)
บริการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)

บริการเสริมอื่นๆ (Other value-added services)

SPECIFICATION

พื้นที่โดยประมาณ : 1,500 ตารางเมตร
พื้นที่อุณหภูมิปกติ : 1,000 ตารางเมตร

พื้นที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ: 200 ตารางเมตร
ความสูงของโกดัง : 12.5 เมตร
รับน้ำหนัก : 2 ตันต่อตารางเมตร

บริการยกสินค้า

บริการตรวจสอบคุณภาพ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ระบบจัดการคลังสินค้า WMS

ระบบรักษาปลอดภัย 24 ชั่วโมง

0 ตร.ม.
พื้นที่คลังสินค้า
0 วัน
เปิดทำการทุกวัน
+ 0 โลเคชั่น
พื้นที่จัดเก็บ