บริษัท นามยง เวิลด์ไวด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และขนส่งมาอย่างยาวนานในประเทศไทย
มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และขนส่ง
ทุกบริการของเราบริการ บริหาร และ เป็นเจ้าของโดยคนไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
Previous slide
Next slide

运费查询

请选择服务类型
备注* 为了更精准的估价,请输入邮编
产品信息
进行 产品名称 重量(Kg.) 体积 (Cm.) 数量 产品价值 (USD)
请提供产品信息
备注* 为了更精准的估价,请输入邮编
产品信息
进行 产品名称 重量(Kg.) 体积 (Cm.) 数量 产品价值 (USD)
请提供产品信息
备注* 为了更精准的估价,请输入邮编
产品信息
进行 产品名称 重量(Kg. 体积 (Cm.) 数量 产品价值 (USD)
请提供产品信息

运单查询

跟踪您运单的状态!

简简单单在 4 个步骤与NYX 南荣国际快递寄件

Step 1

提供资料

Step 2

付款

Step 3

打包

Step 4

上门提货

南永客户的评论

产品信息

体积